Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים צפרדע ירוקה

תפריט

מה הפירוש בחלום של צפרדע ירוקה

צפרדע ירוקה

לפי תודעה רוחנית הריון, או הולדה של רעיון חדש.

> חלומות נוספים המכילים 'צפרדע ירוקה'