להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים קו הע

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של קו הע