להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים קוו הא

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של קוו הא