להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים קוטב צפוני

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של קוטב צפוני