Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים קטעי

תפריט

מה הפירוש בחלום של קטעי

פרוסת לחם

לפי תודעה רוחנית מידע רוחני המחולק למקטעים.

> חלומות נוספים המכילים 'פרוסת לחם'