להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים קילד

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של קילד