להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים קרא חוט

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של קרא חוט