להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים קרובים באוצר

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של קרובים באוצר