להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים קשורלארגוןטרורכלשהו

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של קשורלארגוןטרורכלשהו