להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ר בקומה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ר בקומה