להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים רטפן ריש טית פא נון ר רט רטפ רטפן

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של רטפן ריש טית פא נון ר רט רטפ רטפן