Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים שאלה

תפריט

מה הפירוש בחלום של שאלה

מפתח במנעול

לפי האמונה הרווחת החלום מסמל תשובה על שאלה כלשהי, פתרון.

> חלומות נוספים המכילים 'מפתח במנעול'

אני נוחת על כוכב שיש בו חיים

לפי תודעה רוחנית מה אתה בדיוק מחפש בחיים , שאלת את עצמך את השאלה הזו. שים לך מטרה . יעד ותשאף אליו

> חלומות נוספים המכילים 'אני נוחת על כוכב שיש בו חיים'

נתתי שוקולד

לפי תודעה רוחנית שוקולד - ארוטיקה , הגשמת משאלה , או דרך הסתכלות שלך לחיי מותרות

> חלומות נוספים המכילים 'נתתי שוקולד'

אני חסר בית

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר שבקרוב החולם יצטרך לתת תשובה על שאלה מאוד קשה.

> חלומות נוספים המכילים 'אני חסר בית'

ביקור של מת

לפי תודעה רוחנית לביקור של מת קיימות משמעויות רבות, אחת המשמעויות היא מסירת מסר ע"י המת. עם המת קרוב משפחה הוא מאותת כי הוא נמצא בסביבה ושומר , רצוי ללכת לקבר המת להדליק נר להתפלל וניתן לבקש משאלה, כמו כן להדליק נר נשמה בבית.

> חלומות נוספים המכילים 'ביקור של מת'

בנין רב קומות

לפי תודעה רוחנית בניין רב קומות מסמל את השאיםות שלך, השאלה האם אתה יורד או עולה בבנין זה.

> חלומות נוספים המכילים 'בנין רב קומות'

שוקו

לפי תודעה רוחנית אתייחס כאן לשוקולד חלום על הגשמת משאלה , או דרך בא אתה נוהג להתייחס ומותרות ולחיים הטובים, קיימת אפשרות לצבע אשר מיצג בן או בת זוג כהה עור.

> חלומות נוספים המכילים 'שוקו'

יחסי מין עים בני אותו מין

לפי תודעה רוחנית לא בהכרח משיכה לבני אותו המין.יותר רצון לחוש איתם/איתן רגשות חופשיים, להביע רצונות הכי פנימיים ללא חשש שאלה ישתמשו בהם לרעתך.

> חלומות נוספים המכילים 'יחסי מין עים בני אותו מין'

עשיתי סקס פתוח

לפי תודעה רוחנית לעיתים זהו רצון/משאלה ולעיתים הבעה של אי הגבלה, כלומר אם במציאות יש מעצור או הגבלה, בחלום הכל אפשרי.

> חלומות נוספים המכילים 'עשיתי סקס פתוח'

שאלה בחיוך כמטרה לקשר

לפי האמונה הרווחת רצון של החולם לחוש מחוזר או לקבל תשומת לב בהקשר רומנטי.

> חלומות נוספים המכילים 'שאלה בחיוך כמטרה לקשר'

כומר

לפי האמונה הרווחת כמו רב מסמל תקופה לא קלה בה החולם יחוש תיסכולים, סימני שאלה רבים וקושי לבחור בדרך הנכונה.

> חלומות נוספים המכילים 'כומר'

ילד שלך מתחתן

לפי האמונה הרווחת החלום מביע משאלה שלך ורומז על שמחה קרובה.

> חלומות נוספים המכילים 'ילד שלך מתחתן'