להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים שבו נתיב פשוט צריך עמוק את הרגליים במים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של שבו נתיב פשוט צריך עמוק את הרגליים במים