Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים שביל עפר

תפריט

מה הפירוש בחלום של שביל עפר

שביל עפר

לפי האמונה הרווחת החלום רומז על עמידה של החולם בפרשת דרכים, ועליו לקבל החלטות גורליות.

> חלומות נוספים המכילים 'שביל עפר'