Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים שולח

תפריט

מה הפירוש בחלום של שולח

שולחן ערוך לארוחת צהריים

לפי האמונה הרווחת צפויים לחולם היכרויות נעימות ונסיבות מעודדות.

> חלומות נוספים המכילים 'שולחן ערוך לארוחת צהריים'

שולחן עם לחם אורז ועדשים

לפי תודעה רוחנית שפע חומרי או שפע רוחני

> חלומות נוספים המכילים 'שולחן עם לחם אורז ועדשים'

אני זורק אוכל

לפי תודעה רוחנית הצעה שהושמה על שולחנך אתה מתייחס אליה בקלות

> חלומות נוספים המכילים 'אני זורק אוכל'

אבא מנשק לי את הראש

לפי תודעה רוחנית . מביע דאגה ושולח לך ברכה, או מביע הערכה ומחזק אותך באהבה. שלמה טל שלוחה 45

> חלומות נוספים המכילים 'אבא מנשק לי את הראש'

מפת שולחן

לפי האמונה הרווחת לראות בחלום מפת שולחן נקייה מצביע על נאמנות מצד בן אדם אהוב.

> חלומות נוספים המכילים 'מפת שולחן'

שולחן כתיבה

לפי האמונה הרווחת אם החולם יושב ליד שולחן כתיבה – מצפה לו כשלון כלשהו אשר יבוא לו בהפתעה

> חלומות נוספים המכילים 'שולחן כתיבה'

הודעה

לפי האמונה הרווחת לקבל הודעה בחלום מבשר שינוים. אם אתם שולחים הודעה – צפויים לכם מצבים לא נעימים.

> חלומות נוספים המכילים 'הודעה'

שולחן מלא תמונות שלי

לפי תודעה רוחנית מראות של אירועים בחיים המוצפים בעבורך כדי שתסיק/י מסקנות.

> חלומות נוספים המכילים 'שולחן מלא תמונות שלי'

שולחנות

לפי האמונה הרווחת שולחן עשוי לסמל את המזבח עליו מונחות אמונותיו של החולם, או על הקרבה עצמית.

> חלומות נוספים המכילים 'שולחנות'

שולחן

לפי האמונה הרווחת עשוי לרמוז על הקרבה עצמית, תלוי ברקע החלום.

> חלומות נוספים המכילים 'שולחן'

שולחן הימורים

לפי האמונה הרווחת לפני שאתה משקיע בעסק, עליך לבחון מכל הכוונים את מצבך מבחינה כלכלית.

> חלומות נוספים המכילים 'שולחן הימורים'

שולחן ביליארד שאין אנשים סביבו

לפי האמונה הרווחת רמז למזימות הנרקמות נגדך, אויבים נסתרים אשר יש להזהר מפניהם.

> חלומות נוספים המכילים 'שולחן ביליארד שאין אנשים סביבו'

שולחן ביליארד שאנשים משחקים סביבו

לפי האמונה הרווחת רומז לך על בעיות הצפויות בקרוב.

> חלומות נוספים המכילים 'שולחן ביליארד שאנשים משחקים סביבו'