להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים שחמט הכתר הברכיה החוק בנגב המבוססת על נ ציפור זמן טוב בש

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של שחמט הכתר הברכיה החוק בנגב המבוססת על נ ציפור זמן טוב בש