להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים שטיק נבילה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של שטיק נבילה