Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים שילדתי

תפריט

מה הפירוש בחלום של שילדתי

שילדתי

לחלום על לידה זה סימן לברכה והצלחה. ללדת בנים, סימן לקניית דירה או נחלה וסימן להתחדשות.

> חלומות נוספים המכילים 'שילדתי'