להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים שיערו השחור של קפטן הוק מדיף ריח של בטטה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של שיערו השחור של קפטן הוק מדיף ריח של בטטה