להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים שלא לישא את שמו לשוא בשחמט מאדים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של שלא לישא את שמו לשוא בשחמט מאדים