Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים שלחו

תפריט

מה הפירוש בחלום של שלחו

עדות שקר

לפי האמונה הרווחת אם החולם נותן עדות שקר בבית משפת – סימן שיהיו לו צרות באשמתו. לראות שאחרים נותנים עדות שקר בחלום מסמן שלחולם יהיו הרבה אי-נעימויות בגלל אנשים אחרים.

> חלומות נוספים המכילים 'עדות שקר'

אביר

לפי האמונה הרווחת מישהו שלחולם יש עימו יחסים לא חמים במיוחד עומד לשנות את גישתו ולגרום להתחממות היחסים.

> חלומות נוספים המכילים 'אביר'