להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים שמאל אוהב שקר ושונא אמת

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של שמאל אוהב שקר ושונא אמת