Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים שמיים

תפריט

מה הפירוש בחלום של שמיים

להתנקות

הבנה כי ביצענו פשעים וחטאים. האדם בחלום מקבל על עצמו עול מלכות שמיים.

> חלומות נוספים המכילים 'להתנקות'

חלות

חלות מסמלות את הקשר הזוגי וזיווג מוצלח משמיים

> חלומות נוספים המכילים 'חלות'

שמיים ורודים

לפי תודעה רוחנית צמיחה של דברים חדשים שלהם אתה מצפה מהגורל

> חלומות נוספים המכילים 'שמיים ורודים'

ים שקט ובו דג אחד מת ושני דגים חיים

לפי תודעה רוחנית פרנסה לא בשמיים

> חלומות נוספים המכילים 'ים שקט ובו דג אחד מת ושני דגים חיים'

עצם בלתי מזוהה

לפי האמונה הרווחת אם החולם רואה עצם בלתי מזוהה בשמיים – החלום מצביע על מאורע נעים שצפוי לו.

> חלומות נוספים המכילים 'עצם בלתי מזוהה'

זריחה

לפי האמונה הרווחת אם שמש זוהר זורחת בשמיים כחולים, אז החלום מבשר פריחה ושמחה.

> חלומות נוספים המכילים 'זריחה'

שמיים

לפי תודעה רוחנית אין גבולות, הכל פתוח

> חלומות נוספים המכילים 'שמיים'