להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים שעשו לי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של שעשו לי