להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ששמאותשמוניםוששאלף

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ששמאותשמוניםוששאלף