להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים תהה שהוהנ חהאכראש

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של תהה שהוהנ חהאכראש