Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים תובל

תפריט

מה הפירוש בחלום של תובל

זיתים ומלח

לפי תודעה רוחנית חיים ארוכים ומתובלים.

> חלומות נוספים המכילים 'זיתים ומלח'