Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים תינוקת

תפריט

מה הפירוש בחלום של תינוקת

תינוקת מאומצת

לפי תודעה רוחנית השתתפות בשימחה

> חלומות נוספים המכילים 'תינוקת מאומצת'

תינוקת צוחקת

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר שמחה ובריאות.

> חלומות נוספים המכילים 'תינוקת צוחקת'

תינוקת יפה מאוד

לפי האמונה הרווחת החלום מסמל אהבה הדדית וידידות חזקה.

> חלומות נוספים המכילים 'תינוקת יפה מאוד'

תינוקת של חבר בעלת עין כחולה ועין חומה

לפי תודעה רוחנית תוכנית חדשה של חבר שיש בה מרכיב שיווקי וכלכלי.

> חלומות נוספים המכילים 'תינוקת של חבר בעלת עין כחולה ועין חומה'

תינוקת

לפי האמונה הרווחת חלום חיובי המעיד על כישרון החבוי אצל החולם/ת שלא בא לידי הגשמה או מיצוי.

> חלומות נוספים המכילים 'תינוקת'