להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים תמשיך לא לדבר ונראה לאן זה יתדרדר

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של תמשיך לא לדבר ונראה לאן זה יתדרדר