Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים תקי

תפריט

מה הפירוש בחלום של תקי

בשורה

קבלת בשורה בחלום תלויה בהקשר הבשורה. בשורה לא נעימה, בשורה לא משמחת, בשורה עצובה וכדומה בחלום כמו בשורה לא טובה מראה על תקיעות ומחסומים בחייו של החולם. בשורה משמחת ובשורה טובה בחלום מראים כי לחולם פתרונות לבעיות הקיימות בחייו האישיים והנכם מחפשים דרך להתגבר ולעבור על המכשולים.

> חלומות נוספים המכילים 'בשורה'

ריחוף

חלמתי שאני עף באוויר, חלמתי שאני עפה באוויר - הרבה פעמים באים אלי לפירוש חלום התעופהץ בדרך כלל חלום באו אנחנו מרחפים באוויר מצביע על שינה עמוקה. במקרים רבים ממש רגע לפני שאנו נרדמים אנו מרגישים כאילו הגוף שלנו מרחף באוויר, זה קורה בגלל שהעצבים בחלק התחתון של הגוף שלנו מתנתקים וככה מונעים מאיתנו ללכת מתוך שינהץ אלו לרוב חלומות שמסלים על שמחה, הנאה וזו גם התחושה שחווה החולם או החולמת ובדרך כלל מצביעים שאנו מרוצים מחיינו ושולטים בקרותוינו.

> חלומות נוספים המכילים 'ריחוף'

תקיפת כלב

לפי תודעה רוחנית חבר מעביר בקורת

> חלומות נוספים המכילים 'תקיפת כלב'

משותק

לפי האמונה הרווחת אם ראיתם את עצמכם משותקים בחלום - יתכן שאתם צפויים לחתום על הסכם בעייתי.

> חלומות נוספים המכילים 'משותק'

ינשוף בחלום

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר שישמיצו אתכם או שתהיה סכנת תקיפה.

> חלומות נוספים המכילים 'ינשוף בחלום'

מתגונן

לפי תודעה רוחנית תחושה שמתקיפים אותך ויש צורך להגן על עצמך. תחושה הנובעת מחוסר ביטחון.

> חלומות נוספים המכילים 'מתגונן'

תיקון מעלית

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על תקופה של התקדמות,הבאה לאחר תקופה של תקיעות ודישדוש במקום.

> חלומות נוספים המכילים 'תיקון מעלית'

מעלית תקועה

לפי האמונה הרווחת מצביעה על תקיעות במצב מסויים או בכלל.

> חלומות נוספים המכילים 'מעלית תקועה'