להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים תרלרדה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של תרלרדה