Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים תרמתי כסף לאישה ענייה

תפריט

מה הפירוש בחלום של תרמתי כסף לאישה ענייה

תרמתי כסף לאישה ענייה

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר רווח בלתי צפוי.

> חלומות נוספים המכילים 'תרמתי כסף לאישה ענייה'