Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים תשב

תפריט

מה הפירוש בחלום של תשב

לשטוף רגליים

לפי האמונה הרווחת החלום מרמז שעורמה של אחרים תשבש את תוכניותיכם ותגרום לכם לנסיגה.

> חלומות נוספים המכילים 'לשטוף רגליים'