להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים תתשתתו

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של תתשתתו