להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �� �� ��

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �� �� ��