להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �� �� �� �� �� ��

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �� �� �� �� �� ��