להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �� ���� ������ �������� ��������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �� ���� ������ �������� ��������