להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �� �������� ���������� ���������� ����

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �� �������� ���������� ���������� ����