להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �� �������� ���������� ������������������������ ������������ ���� �� ���� ��

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �� �������� ���������� ������������������������ ������������ ���� �� ���� ��