להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ���� �� ����

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ���� �� ����