להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ���� �������� �������� ������ ���� ��������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ���� �������� �������� ������ ���� ��������