להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ���� ���������� ������ ���������� ���� ���� ���������� ���������� ���� ���������� ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ���� ���������� ������ ���������� ���� ���� ���������� ���������� ���� ���������� ������