להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������