להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������ ��

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������ ��