להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������ ���� ��

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������ ���� ��