להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������ ���� ���� ������ ���� ����

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������ ���� ���� ������ ���� ����