להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������ ���� ������ ������ ������ ����

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������ ���� ������ ������ ������ ����