להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������ ������ ���� ����

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������ ������ ���� ����