להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������ ������ ������ ������ ������ ���� �������� �������� ������ ������ �������� ������ �������� ������������ ��

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������ ������ ������ ������ ������ ���� �������� �������� ������ ������ �������� ������ �������� ������������ ��