להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������